Om Oss
Eier: Stryn Eigedomselskap as (VestenFjeldske Eiendom as 80% og Nordfjord Kjøtt 20%)

Stryn Torg åpnet 5. september 2003. Da senteret ble bygget var dette det største bygget i Stryn Sentrum gjennom alle tider. Senteret står på det som på folkemunnen ble kalt hotelltomten i Stryn sentrum. Dette var den mest attraktive tomten i Stryn sentrum og på slutten av 60 tallet ble det satt frem et ønske fra innbyggere og næringsliv at det burde være et hotell i Stryn Sentrum. En prosjektgruppe ble satt ned og tomten ble utpekt som godt egnet. Derav ble tomtenavnet - hotelltomten - skapt og siden brukt den dag i dag. 
 
Området ble om- og detaljregulert til handel i forbindelse med byggingen av Stryn Torg. Hotellplanene ble erstattet av planene om kjøpesenter og kommuneadministrasjon. Disse planene ble gjennomført og i 2003 stod Stryns største kjøpesenter ferdig. 
 
 
Underetasje
1720 m2 parkering
429 m2 lager forretinger
817 m2 fellesareal
 
1. etasje
2396 m2 utleid forretingslokaler
 
2. etasje
1649 m2 utleid forretingslokaler
685 m2 ledige lokaler
 
3. etasje
Stryn Kommune og NAV
 
Arealplaner Stryn Torg
Underetasje
1. etasje
2. etasje
3. etasje