Sparebanken Vest
Våre opningstider er:
Måndag til fredag kl 11.00 - kl 15.00 
Kundar må gjerne ta kontakt med oss for å gjere avtale utanom ordinær kontortid.
Banken har eigen minibank som er plassert ved inngangen av senteret og banken. 
Frende Forsikring er eit av Sparebanken Vest  sine hovudprodukt. 
 
  
Opningstider Jula 2015 finn de her

Kontaktperson:
Lisbeth Mikkelsen
Telefon:
055 55
Mobil:
97 58 97 48