Reitan Eiendom har de siste årene gjennomført en strategiprosess for bærekraftsarbeidet. Det har resultert i en styrevedtatt bærekraftstrategi som nå er under implementering i konsernet

bilde i galleriet

Første år med rapport. Mange år med bærekraftssfokus.

Reitan Eiendom og datterselskapene har i mange år jobbet med bærekrafts-konsepter i sine eiendomsprosjekter. Det har vært jobbet med rehabiliteringer, gjenbruk, energieffektivisering, lokal energiproduksjon, lokaliseringsvurderinger, prosjektøkonomi, funksjonsprogrammering, byutvikling, teknisk infrastruktur, sosial infrastruktur og en rekke andre viktige bærekraftsrelevante tema.

Bærekraftsrapport 2022