Butikklokaler - ta kontakt med oss.

Er du på jakt etter ledige butikklokaler?

Stryn Torg er et fullservice senter. Butikklokalene kan tilpasses i størrelse etter behov. Pr dags dato har vi 2 lokaler ledig i vårt senter. Det ene ligger i senterets 1. etg. med vindu ut mot hovedgaten. Lokalet er 199 m2 stort. Vi har også et lokale ledig i vår 2. etg. Dette er 178 m2 stort.

Så har du planer om å starte butikk, da er vi interessert i høre fra deg.

Ta kontakt med Stryn Eigedomselskap AS

Mobil: 41 64 43 14
E-post: victoria.ovstetun(a)vfeiendom.no

Planskisse 1. etasje Stryn Torg

Planskisse 2. etasje Stryn Torg